05 May 2011 Nod32 Serial – Username and Password

Username:EAV-44790660
Password:k5m8f5jx3p

Username:EAV-44790662
Password:ssm5axum3j

Username:EAV-44791665
Password:xe75xkbvm3

Username:EAV-44791749
Password:bh274kjcma

Username:EAV-44791752
Password:td78v8uadh

Username:EAV-44791670
Password:pxd3m4xhe6

Username:EAV-44791706
Password:umcvxpksem

Username:EAV-44791711
Password:2cs3k28kv7

Username:EAV-44791759
Password:ske4dhsj7f

Username:EAV-44791746
Password:rnr5ax8fu2

Username:EAV-44791748
Password:xcr25sj6vt

Username:EAV-44790659
Password:8xd4fbjraa

/ 3 نظر / 72 بازدید
شريعت

درود من با اين يوزر نيم و پسورد ها مشكل دارم. چند تا رو اتفاقي استفاده كردم همه نا معتبر بودند. يعني هنوز دو روز نگذشته باطل شدند!!!!!؟؟؟[تعجب]

فرهاد

با سلام پسورد های معتبر جدید رو کی میذارین پس؟

شريعت

درود بر شما از گذاشتن یو .. پس .. های تازه منصرف شدین؟ پس کی بروز می شین؟ با سپاس