یوزرنیم و پسورد آنتی ویروس ناد 32

در این درگاه یوزر و پس به روز رسان آنتی ویروس قدرتمند ناد32 به رایگان در اختیار شما قرار می گیرد

21May 2010. Nod32 Serial . Update !!! Username and Password
نویسنده : معظمی - ساعت ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
 

Username:EAV-31261972
Password:567vade8bs

Username:EAV-31261976
Password:hh6nv44mcf

Username:EAV-31262033
Password:2bev6hkavk

Username:EAV-31048986
Password:ap7ae86n5p

Username:EAV-31048988
Password:fc76a4ed6j

Username:EAV-31048990
Password:n3735vr47d

Username:EAV-31048991
Password:38d84pravt

Username:EAV-31048992
Password:up7xvr4s88

Username:EAV-31048997
Password:m8duk8nd2c

Username:EAV-31048999
Password:ckt8jsnsf7

Username:EAV-31049031
Password:j4kad6drmr

Username:EAV-31080840
Password:tm755k26he

Username:EAV-31080841
Password:7tdb5d2c8u

Username:EAV-31080842
Password:j2mf472h2b

Username:EAV-31080843
Password:dfd7x8b3ap

Username:EAV-31261972
Password:567vade8bs

Username:EAV-31261976
Password:hh6nv44mcf

Username:EAV-31262033
Password:2bev6hkavk

Username:EAV-31048997
Password:m8duk8nd2c

Username:EAV-31048999
Password:ckt8jsnsf7

Username:EAV-31049031
Password:j4kad6drmr

Username:EAV-31080840
Password:tm755k26he

Username:EAV-31080841
Password:7tdb5d2c8u

Username:EAV-31048990
Password:n3735vr47d

Username:EAV-31048991
Password:38d84pravt

Username:EAV-31048992
Password:up7xvr4s88